HCO Antwerpen Delayed coker Unit

 

Pionier in de Benelux en vaste partner van de raffinaderij. HCO fungeert als het verlengde van de operationele organisatie en ondersteunt de productie, verwerking en het transport van hoogwaardige petcokes.

Vraag informatie Vind je topjob

Wat is een Delayed Coker Unit

 

Een Delayed Coker Unit breekt zware koolwaterstofmoleculen in kleine moleculen en verwerkt ze tot hoogwaardige raffinageproducten. Petroleumcokes of petcokes vormen zich tijdens het thermisch kraakproces als bijproduct in de ‘coke drums’. HCO zorgt voor een veilige verwerking van deze petcokes en de ondersteuning bij het transport via binnenschepen naar externe coke terminals. Van daaruit gaat de verdeling verder naar klanten in de cement- en staalindustrie.

Waarom een Delayed Coker Unit

 

Een Delayed Coker Unit (DCU) kwam er op Europese vraag naar schonere transportbrandstoffen met een lager zwavelgehalte en een hergebruik van het overschotproduct. Naast het duurzame karakter van dit systeem, zet het Antwerpen concurrentieel mee op de kaart als pionier in de Benelux en breidt het de mogelijkheden uit om de economie te stimuleren. De investeringen en de waardevolle samenwerking tussen de raffinaderij en HCO maakt dat deze Antwerpse eenheid tot de modernste en efficiëntste van de wereld behoort.

Het coke handling proces

 

Petcokes verwijderen uit de Delayed Coker Unit noemt men ‘coke cutting’ en dat gebeurt in drie geautomatiseerde stappen. HCO staat in voor het operationeel gebeuren en de onderhoudswerken van dit volcontinu systeem dat per dag ongeveer 2.000 ton cokes produceert.

 

  • Cokes verwijderen

    Een hogedruk waterstraal verwijdert stelselmatig de cokes uit de coke drums, waardoor ze met een temperatuur van 100 à 150°C neerdalen in een grote betonnen opvangbak.

  • Cokes afkoelen

    De cokes koelen af door ze te verplaatsen en om te woelen in een betonnen bak door middel van een rolkraan met grijper met een capaciteit van 25 m³ die bovenaan manoeuvreert.

  • Cokes vervoeren

    De afgekoelde cokes verplaatsen zich via een transportbandsysteem met crusher naar de laadkade om daar de binnenschepen te laden met de ‘barge loader’ of scheepsbelader.


Een volcontinu systeem

 

De Delayed Coker Unit is een volcontinu systeem dat voortdurende onderhoudswerken en technische herstellingen vereist.
Stilstand creëert namelijk grote economische schade voor de raffinaderij.
Stof, water, vuil en scherpe stukken petcoke wegen zwaar op de installatie.
HCO en met name ons technisch personeel staat daarom in voor het preventief onderhoudsprogramma zodat we noodherstellingen tot het minimum herleiden.
Onze professionele HCO-operators zijn dus geen overbodige luxe, want ze laten de raffinaderij en de economie draaien.

Vraag informatie

Werken bij HCO Antwerpen

Zit je vol goesting om je handen uit de mouwen te steken en zoek je een unieke job met verantwoordelijkheid en groeimogelijkheden?
Wij leiden je op van een technisch amateur tot een zelfzekere petcoke handler.

 

Vind je topjob

© 2024 HCO | Development Solid Designs bv | Copywriting CreApen